Portada » Convocatorias » Uvémpren Rural
Uv - EmprénRural

Uvémpren Rural

CONVOCATÒRIA DE LA III EDICIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ EN EMPRENEDORIA RURAL, ACTIVA I SOSTENIBLE (UVEMPRÉN RURAL)

El Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València convoca les ajudes dirigides a l’estudiantat matriculat en titulacions de grau, màster i doctorat per a seleccionar les millors iniciatives emprenedores i idees de negoci aplicables a l’àmbit rural i alineades amb els objectius i metes de desenvolupament sostenible (ODS 2030), per a participar en un programa intensiu de formació en emprenedoria rural i realitzar pràctiques en empreses, ajuntaments i mancomunitats de la província de València a entitats locals i municipis en risc de despoblació de menys de 3.000 habitants. Així mateix, la participació en el programa serà reconeguda amb un premi econòmic a les millors idees de negoci presentades.

Entre altres, un dels requisits a complir es el d’estar matriculat/da en alguna titulació oficial de grau, màster o doctorat de la Universitat de València durant el curs acadèmic 2021/2022, per a realitzar pràctiques en el període 1 i durant el curs 2022/2023 per a realitzar pràctiques en el període 2, segons que s’estableix en l’apartat 3.2 de les citades bases, que pots consultar mitjançant el següent enllaç:

https://www.uv.es/uvempren/UVempren-Rural/2022/bases-rural_val_sig.pdf

 

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i acaba el 16 de setembre de 2022.


CONVOCATORIA DE LA III EDICIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO RURAL, ACTIVA Y SOSTENIBLE (UVEMPRÉN RURAL)

El Vicerrectorado de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia convoca las ayudas dirigidas al alumnado matriculado en titulaciones de grado, máster y doctorado para seleccionar las mejores iniciativas emprendedoras e ideas de negocio aplicables al ámbito rural y alineadas con los objetivos y metas de desarrollo sostenible (ODS 2030), para participar en un programa intensivo de formación en emprendimiento rural y realizar prácticas en empresas, ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Valencia a entidades locales y municipios en riesgo de despoblación de menos de 3.000 habitantes. Asimismo, la participación en el programa será reconocida con un premio económico a las mejores ideas de negocio presentadas.

 

Entre otros, uno de los requisitos a cumplir es el de estar matriculado/a en alguna titulación oficial de grado, máster o doctorado de la Universidad de Valencia durante el curso académico 2021/2022, para realizar prácticas en el período 1 y durante el curso 2022/2023 para realizar prácticas en el período 2, según se establece en el apartado 3.2 de las citadas bases, que puedes consultar mediante el siguiente enlace:

https://www.uv.es/uvempren/UVempren-Rural/2022/bases-rural_val_sig.pdf

El plazo de presentación de solicitudes comienza al día siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana (DOGV) y termina el 16 de septiembre de 2022.

Noticias relacionadas